จำนวน 5 เพลง
เด็กผู้หญิงกับฝนมวลเบา (Live)
JINTA
ร่างกาย (Live)
JINTA
มาร (Live)
JINTA
เกสรดอกไม้ (Live)
JINTA
ฝิ่นหนาว (Live)
JINTA