จำนวน 24 เพลง
รอ ร้อ รอ – Anything Else
Parinam Compilation
ยังรอ (still)
loserpop
รอไม่มีกำหนดการ
Kwanjaii
เสียเวลา(Waste of Time)
Napat Snidvongs
ร (W8)
Gene Kasidit
นาฬิกาทราย
Apartment Khunpa
คนที่เฝ้ารอ
The Buckets
Timehop
Earth Patravee
ยังคงคอย
Hers
Dear Moon ชมจันทร์
Selina and Sirinya
อยู่ (You)
Zweed n' Roll
เมื่อไรจะกลับ
Yarinda & Friends
รอแล้วก็รอ
Yokee Playboy
ไม่ไปไหน
Costlywood
Stay
Jelly Rocket
Hold On
KUNST
Don't You Go
Stamp
Actions Speak Louder Than Words
Solitude Is Bliss
In Minute ในแต่ละนาที
Selina and Sirinya
Medicine
Hariguem Zaboy
Can't Get Any Higher
THE WHITEST CROW
มึงเสพหรือมึงขาย
Lookchin
SMILELAND
S.O.L.E.
Rich Man's War, Poor Man's Blood
Solitude Is Bliss