จำนวน 10 เพลง
ร่องรอยที่ล่องลอย
SAPAPSUPAP
คนสวย Ft. AUTTA
Pae Arak and the Pisat Band
เคลิ้ม
Postbox
GANG (YOUNG BONG Cover)
Yellow Fang
ฝันกลางฤดูฝน
T a r s i n j
เพียงสิ่งเดียว
Solitude Is Bliss
เหลือ/fine.
mints
BATTERY (Previously Unreleased)
The Jukks
Take A Chance
Gene Kasidit
Gramaphone Children - One Pink Saturday
Kitsch Cat Compilation