จำนวน 28 เพลง
ฝุ่นผง
Goose
Dust
VELS.
เครื่องจักร: Philosopher Brothers
Panda Records Compilation
Dust (intro)
Phil_wc
เหตุผลที่ทุกคนสวดมนต์
Migrate to the Ocean
ฝุ่นในสายลม
Eskimo Project
ของขวัญเปื้อนฝุ่น
Yarinda & Friends
เป็นดังฝุ่น (ภาษาอีสาน)
- The Arakorns -
ไรฝุ่น
Playmate
ถนนฝุ่นสีแดง
naai Praisanee
ธุลีดิน
Srirajah Rockers
ควัน - ลัทธิปลาวาฬ
Minimal Compilation
ควันจางลา
Desktop Error
กรุงเทพรมควัน
ArakAbakaz
สัญญาณควัน
Electra Complex
Luke
Solitude Is Bliss
ภาวนา
Stoondio
พร (Pray)
Poomjit
อธิษฐาน
MORHOMBAND
ภาวนา
Human Deep
ภาวนา (Intonate)
GLVM
ภาวนา (PRAY)
Coconut Sunday
มลพิษ Toxic
Kesker
ภาพลางตา
Desktop Error
Blur เบลอ
Morningsurfers
ภาวนา
JIRANUN
ภาวนา
slothsleepp
ภาวนา
Ten To Twelve