จำนวน 10 เพลง
Fortune Teller
temp.
หินหยดลงน้ำ
YENTED
หน้าร้อน (SUMMER)
cornboi.fromtheday
จะมอบความรัก
YEW
ถ้าเธอได้รู้ (The Secret ∆)
Safeplanet
นิโคติน (nicotine)
Graysorn
SONG4U
Gym And Swim
Softly Spoken
Phum Viphurit
Do You Mind ?
Chucheewa
How Long
Jelly Rocket