จำนวน 10 เพลง
Acrophobia (Live)
Penguin Villa
Vintage Pic (Live)
Penguin Villa
Good Morning (Live)
Penguin Villa
ออกไปข้างนอก (Live)
Penguin Villa
โลกไม่ใช่ของเรา (Live)
Penguin Villa
กลับไปที่โลก (Live)
Penguin Villa
เพลงในใจ (Live)
Penguin Villa
View (Live)
Penguin Villa
ส่วนที่หายไป (Live)
Penguin Villa
เธอเป็นใคร (Live)
Penguin Villa