จำนวน 11 เพลง
คิดไม่คิด
Earth Patravee
Heal The World
MAMAKISS
เคย (strangers)
loserpop
เว...
Penguin Villa
อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม
Ink Waruntorn
ติด
ONEONE
มีปัญหาปรึกษาดาว
Serious Bacon
Hello, Anxiety
Phum Viphurit
"แล้วเขาจะกลับมาไหม ?" Feat. Plastic Plastic
Lemon Soup
ยิ้มแย้มแก้มแดง
WHATFALSE
ปล่อยให้ตัวฉันไป
Moving And Cut