จำนวน 20 เพลง
สบายดี
Junlaholaan
Home Floor (Max’s version)
Poomjit
คิดถึงบ้าน นานแล้วไม่ได้กลับ
SITTA
กับข้าวแม่
Craftsman Hum
ผิงไฟ
Aphirom
ห่างแสนไกล
Lost Flower
คราว
Moderndog
การเดินทางของหิ่งห้อย(Acoustic)
Kluaythai
ยังไม่ตาย
Recap
เพลงกลับบ้าน (Lullaby)
Sanamluang Music Compilation
Along the Way
Napat Snidvongs
เด็กน้อยนักเดินทาง
Tae I'm Jogging
แม่ (Ma)
Hui United
On the way home
The Front Row
โบกมือลาสังคมตึกสูง
WANCHAI
จะชดเชยให้สมใจเมื่อกลับไปบ้าน
Crayon Tabibito
Another World
NANTAWAN
คิดถึงเรา (Miss Us)
Somboon
อยากให้อยู่ตรงนี้
Max Jenmana
บ้านของฉัน
Tattoo Colour