จำนวน 17 เพลง
ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว
Srirajah Rockers
ชะตา - Chor Hor Mor
Minimal Compilation
แกงไตปลา
Yena
Home Floor (Put's Version)
Poomjit
โลกกว้างใจแคบ Ft. HUGO
Zero Hero
ยังไม่ตาย
Recap
30
Napat Snidvongs
Life
Yellow Polar
Drama
TEXASMAR
หมูกับหมี
60sick
Funeral Party
The Charapaabs
ก้าวเท้า
SAPAPSUPAP
OK
Medicine Men
ฝิ่นหนาว (The Winter Opium)
JINTA
มรณะสติ
Rian Cheon Puu Mee Jit Sattha
ทบทวน
Moderndog
นานเกินไป
Arai Ja