จำนวน 22 เพลง
ทุ่งดอกไม้บาน
The Richman Toy
คนสวน (Candide)
Young Man And The Sea
ดวงอาทิตย์(Sol)
Napat Snidvongs
I'm a gardener สวนในใจ
Bear-Garden
ความรู้รอบตัว
JRYNT
ชายหาด
Koko'
ทัศนศึกษา
Seal Pillow
ฝิ่นหนาว (The Winter Opium)
JINTA
ไปทะเล
Migrate to the Ocean
Tree, Flower, Wind
Hope The Flowers
ในสวนดอกไม้
Buddhist Holiday
Natural Wonder
Hui United
ต้นไม้
Yarinda & Friends
ลูกนกบนต้นไม้กับดาวลูกไก่บนท้องฟ้า (The Bird And The Pleiades)
The Darkest Romance
ต้นสน
Free Typewriter
ฟ้า
Kaotood
โลกส่วนตัว
Peace Piece
เมล็ดพืชในมือฉัน
Pirakarn
เข้าป่า
SAPAPSUPAP
ปลา
Valley Runner
นภากาศ
My Post Life
She เธอ (Version 2)
Selina and Sirinya