จำนวน 20 เพลง
Mind
nearbychair
SUNSET
Airri
หมวกเมฆสีรุ้ง
YEW
เคียงกาย (Always)
Lower mansion
บ่า
Moving And Cut
รูทีน (Routine)
AIM NOT DAN
หลังเลิกงาน
Mind.be.better
I'll Be Ok
H 3 F
925
Wonder Wander
Motel California
temp.
โตไปด้วยกัน
Uncle Ben
ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ
ANATOMY RABBIT
มหาสมุทรแห่งน้ำตา (feat. Tippsy)
Win Nimman
บางครั้งคนเราต้องร้องไห้
Superbaker
i hate this city
wadfah
โลกยังไม่แตก
Ten To Twelve
รางวัล
Youth Brush
ขอให้เพลงนี้เป็นเพื่อนเธอ
Crayon Tabibito
เธอเก่งที่สุดในโลก ;) (Person of the Year)
imnutt
ข้างกาย
Safeplanet