จำนวน 26 เพลง
ปลอบโยน
SookSamer
เสียงกระซิบจากกองไฟ
Thada
จ่าหน้าซองถึงน้องพี่ (DEMO)
Kwanjaii
Little Boat With Me เรือลำน้อย
Selina and Sirinya
With No Sunshine
Uncle Tree
วันสบาย
Aphirom
ตัวเรา ใจเรา(Live.track9/10)
Asss
ล่อง
Sao Moonlight Gypsy
View Will - View From The Bus Tour
Minimal Compilation
Postmodern - Boy Imagine
Minimal Compilation
ออกไปบ้าง
ChaHarmo
เวทีดาว
ruangrit boonrod
นิทานของฉันเอง
Klee Bho
โคจร-warin(วรินทร์)
WARIN
เรา
kiankai lae waanit
ไม่เป็นไร (It's OK)
Sahai Hang Sailom
ขอฉันเดินไปส่ง
Windy
ขอพร
Spock and wisahsa
ยิ่งไกล...ยิ่งใกล้ (DEMO)
World Nopparuj
หากคุณยิ้ม
SITTA
New Morning
Yam Ratree
ความหวังของดวงจันทร์
Pancho and Dhanube
รางวัล
Youth Brush
ความสุข
r-bu
แฮ้ปปี้โยคี
Little Fox
หลังคา ( feat. Abandoned House )
t047