จำนวน 20 เพลง
Friends
Napat Snidvongs
แมว
Superbaker
หมา
The Jukks
หาหมี
Apple Girls Band
เจ้าเหมียว
Jelly Rocket
Mmpk
Yellow Fang
ท่าอากาศยาน
Penguin Villa
แมวหาย
Seal Pillow
ดูหมา (Barking Dog)
SLUR
I Think My Cat Love My Mom More Than Myself
The Cat Cat Catz
กตัญญู
Yena
ผีเสื้อ
JRYNT
หนอนผีเสื้อ (Caterpillar)
Hui United
นกขี้เหร่
The Jerm
แมว(แด่ แคทรียา)
Sa-Hai Keaw
ปลา
Valley Runner
นกน้อย
Tattoo Colour
จรเข้น้อย
Jor Kae Noi
Blue Bird
Selina and Sirinya
ชิชิมารุ (Puppy Love)
Sleeper 1