จำนวน 19 เพลง
อยากจะขอ...XOXO
Gene Kasidit
รักคือสิ่งสวยงาม
Superbaker
เปิดใจ
Proud
เกสรดอกไม้ (Rapel) Feat.Neuter Lover
JINTA
Just Open Your Heart (แค่เราเปิดใจ)
Dead Flowers
สิ่งเหล่านี้
Greasy Cafe'
คู่สร้าง-คู่สม
Eskimo Project
ผีเสื้อ
JRYNT
Just Give Your Love-in
Kitsch Cat Compilation
ใจเราเป็นของกันและกัน
Damnwrong
อวกาศ
KHOKDIN
Open Your Mind
Sonnet and Alcohol
ขอร้อง
OverMe
เมฆสีรุ้ง
Poomjit
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (Demo Version)
Rock Paper Scissors
แพ้ทอม
Summer Dress
The Wedding Singer Feat. พิชัย จิราธิวัฒน์
The BoyKor
คิด
She Should Be A Machine
You Around Me
Gene Kasidit