จำนวน 15 เพลง
1.9 มิติ
Two Million Thanks
LEADER
DOGWHINE
ชายไร้เสียง (ONG)
FREEHAND
อากาศ
Yanin
Rabbit
23'O
ไม่แปลก
Youth Brush
เว...
Penguin Villa
พรุ่งนี้
Armchair
สิ่งดีๆ
Goose
อย่างน้อย
Desktop Error
จุดชมวิว
Sahai Hang Sailom
อาบ อบ นวด
LoserUser
500 Baht
EASTSIDE BVNGKOK
Step
Stylish Nonsense
เธอคือความฝัน
Proud