จำนวน 18 เพลง
Backpacker (เก็บกระเป๋า)
Tue'sday
วันหยุด
Boeing Lose Holidays
เริ่มใหม่
Ewery
Who Am I (ตัวตน)
Why Frank
Where Do We Go
Fwends
ออกไปข้างนอก
Penguin Villa
การเดินทาง
Chart Suchart
หาย (Lost)
DWELL
ดวงดาว เมฆขาว
Mahasajan Thammada
มอเตอร์ไซค์ (Motorcycle)
Sqweez Animal
จักรยาน (Bicycle)
Hui United
ให้โลกหมุนตาม
Musketeers
Joyride
Smallroom Compilations
ระหว่างขับรถ
The YERS
Harmony Limited
NUMAN
Stay With Me
It's 6PM somewhere
Trip & Sea
Yot Ploenchitr
สายลมระหว่างเรา
Uncle Tree