จำนวน 13 เพลง
ตัวเราของเรา + นาคำน้อย
Poomjit
ตัวเราของเราเอง
Thada
Pillow Pillow
Plastic Plastic
เธอเก่งที่สุดในโลก ;) (Person of the Year)
imnutt
generation of cry
gencryband
Lonely Sound
PEACE LILY
นับ 1 ไม่ถึง 10 (Count 1 Not To 10)
Penguin Villa
The Sweetest Song
Laugh Laugh Laugh
i hate this city
wadfah
I Am
KIKI
The Blessing of Changes x Cafe Amazon
JIPI
Campfire
The Kopycat
Last Song
VELS.