จำนวน 16 เพลง
แรงบันดาลใจ
Johnnie Runner
Drama
TEXASMAR
คำที่บอก
Folk9
เรือใบ
TELEx TELEXs
หลายวันต่อมา
MANY DAYS LAST
Dai Dai
Panic Soup
วิญญาณ
Mahasajan Thammada
หมดศรัทธา
Yamin
Findyourself feat. DiscoDitto
Swirling light
2W1Q
Electra Complex
ในฝัน
InDeedweNeed
อธิบาย
Celebities Owls
ยังไม่ตาย
Recap
The Eastern Sea
Yellow Duck
Midnight(Prod.Father A)
Alien on The Moon
ปัจจุบัน = สุขใจ
Sa-Hai Keaw