จำนวน 19 เพลง
ที่สุดท้าย
Decemberly Event
หากว่า
Grasshopper
ไม่ใช่ฉัน
Look Seur Samrong
คงนาน
WellYoung
วันที่ฟ้าไม่เป็นใจ
Tete
ห่างแสนไกล
Lost Flower
เพื่อนพระจันทร์
SaoRamWong
ทิ้ง
Artist Focus
หยุดหายใจ(Mind Freeze)
Kunkrub
กระท่อมหลังน้อย
Lose Holidays
ขนมจีน
HIPPO
นางฟ้า (Stratosphere)
Kiss In Disco
ขอ│Belief
HOUDINI
ฉันไม่คู่ควร
Finalez
แสดง
CandySniper
Disco Girl (Acoustic Version)
Soranut Masayavanich
คืนพิเศษ
Yimgrimm
เพียงเธอเข้าใจ
Nostalgia
Free Bird
Sanim Yok