จำนวน 11 เพลง
หากใจ (Heart Joy)
SLUR
Tonight / โบยบิน
Soundlanding
Withering
aire
YUUWAHUU
Gym And Swim
Bunny House
Gym And Swim
Pup - pup
Morningsurfers
Hidden Track 2
Soundlanding
โลกสอง (US)
SLUR
For Mr. Kum-nung
Morningsurfers
Mizukiri (水切り)
aire
Popular Vote
SLUR