จำนวน 7 เพลง
รูปรสกลิ่นเสียง (Live)
Srirajah Rockers
นักกินผัก (Live)
Srirajah Rockers
134340 (The Photo Sticker Machine cover)
Srirajah Rockers
ธุลีดิน (Live)
Srirajah Rockers
การแชร์ (Live)
Srirajah Rockers
ฤดูแล้ง (Live)
Srirajah Rockers
Hi-Speed Love (Live)
Srirajah Rockers