จำนวน 14 เพลง
Midnight Piano (Live)
Goose
Disappear Son (Live)
Goose
ฝุ่นผง (Live)
Goose
เกินกว่าจะเข้าใจ (Live)
Goose
ทิ้งฉันไว้ (Live)
Goose
ไหม้ (Live)
Goose
พลั้ง (Live)
Goose
เวลาที่มี (Live)
Goose
สิ่งดีดี (Live)
Goose
In My Eyes (Live)
Goose
Another Try (Live)
Goose
30 (Napat Snidvong cover )
Goose
เปลือก (Live)
Goose
ทิ้งฉันไว้ (Encore)
Goose