จำนวน 10 เพลง
How Long
Jelly Rocket
หากว่า
Grasshopper
ปล่อยให้ตัวฉันไป
Moving And Cut
เหตุผลที่ทุกคนสวดมนต์
Migrate to the Ocean
รีบ
Mad Pack It
คำให้การ
Mad Pack It
แค่หนึ่งวัน
Grasshopper
ข่าวร้ายในทีวี
Migrate to the Ocean
ปลอบ
Moving And Cut
ลืม (Forgotten)
Jelly Rocket