จำนวน 12 เพลง
ห้ามใจไม่อยู่
Earth Patravee
ขอโทษดาว
Earth Patravee
ยังไปไม่ไหว
Earth Patravee
หวง
Earth Patravee
อุดรทาวน์
ANATOMY RABBIT
แอบหวัง
ANATOMY RABBIT
ออกมายัง
ANATOMY RABBIT
ธรรมดาแสนพิเศษ
ANATOMY RABBIT
ขับรถเล่น Ft. พลอย จีรนันท์
ANATOMY RABBIT
Wonder Why?
ANATOMY RABBIT
ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ
ANATOMY RABBIT
Snooze
Earth Patravee