จำนวน 24 เพลง
ขอบคุณโชคดี
Moderndog
จากกันด้วยดี
Tattoo Colour
โลกไม่ใช่ของเรา (Live)
Penguin Villa
วันฟ้ามัว (Gloom)
The Ghost Cat
Your Shining
Katuru
พบ พา ลา จาก
Desktop Error
เสียงของการจากลา
Buddhist Holiday
คำบอกลา
Moving And Cut
ส่วนที่หายไป
ArakAbakaz
ฤดูกาลของฉัน
electric.neon.lamp
เลือนลางและจางหาย (Moon)
23'O
ขอให้เธอ (For You)
Napat Snidvongs
บอกลา
Nuttea Witchukringkrai
Vintage Pic
Solitude is Bliss
กาลจากลา
Monomania
Rainy Day
Jia Pa Bor Sue
ฤดูกาล
Laughing Skull
ร่ำลา
Polymer
อายุขัย
GUIOUI
เธอไม่อยู่
Coconut Cream
ฉันจะฝันถึงเธอ (Chan Ja Fun Teung Ter)
Sunny Trio and Natt Buntita
อย่าให้เลือนหาย (FAREWELL)
Two Pills After Meal
Last Goodbye (CANA cover)
aire
อีกยาวนาน (Eternity)
Monomania