จำนวน 18 เพลง
MOA192b
l _ / \ - l _ / \
ตัวตน
Pla Nil Tem Baan
Tendermind
Hariguem Zaboy
ความรู้รอบตัว
JRYNT
Sorrow
Gene Kasidit
เปลี่ยนทิศ
Desktop Error
ร้อน
Abstraction XL
โลกนี้เอง
SAPAP SUPAP
Fly Me to Zion!
Srirajah Rockers
The Future Light (อนาคตรัศมี)
Chladni Chandi
Fruit
Napat Snidvongs
ไม่เป็นไร (It's OK)
Sahai Hang Sailom
ไฮเฮลโล
Yena
คุณ, คนรัก
JITIVI
Synthesizer
Summer Dress
shine for child
VEGA
เปลือก
Goose
ย้ายรัง
Solitude is Bliss