จำนวน 10 เพลง
Alright feat.Yanin
Orbital XX
Gravity
Orbital XX
Last man
Costlywood
ไม่ไปไหน
Costlywood
Dancing by Your Side
Costlywood
High On Wheels
Evil Dude
SeaFoamBlue
Evil Dude
ได้เจอ (Now)
Apollo Thirteen
พอกัน (Signal Lost)
Apollo Thirteen
สังคมก้มหน้า (Social Network)
Apollo Thirteen