จำนวน 19 เพลง
พล่าน
Barbies
คืนนี้ (Not Yet)
The Parkinson
พรหมจรรย์
Kluaythai
กำแพงดิน
Geum-Da-Geum
ไส้กรอก
Cowboy
วอนเธอฟัง (WTF)
Doubletap
แพ้ทาง
.
ผมอยากจะขอมีอะไรกับคุณ
BAY BAY BROTHERS
เมคเลิฟ
Poo Banboonroung
รองเท้า
l _ / \ - l _ / \
หญิงมหัศจรรย์
Plot
เจริญ - Sex จงเจริญ
Banana Record Compilations
ฝันเปียก
Sixmenonguard
ชั่วโมงนี้เพศศึกษา
Sead
ซื้อ
Walrus
ลึก (Live)
Mattnimare
เรื่องนิดเดียว(Original Version)
Rian Cheon Puu Mee Jit Sattha
คนบาป
Roses Fall
ป้าบเข้าให้ (Nemo Version)
Shark Boy Alive