จำนวน 17 เพลง
พล่าน
Barbies
คืนนี้ (Not Yet)
The Parkinson
พรหมจรรย์
Kluaythai
กำแพงดิน
Geum-Da-Geum
ไส้กรอก
Cowboy
วอนเธอฟัง (WTF)
Doubletap
แพ้ทาง
.
ผมอยากจะขอมีอะไรกับคุณ
BAY BAY BROTHERS
เมคเลิฟ
Poo Banboonroung
รองเท้า
l _ / \ - l _ / \
เจริญ - Sex จงเจริญ
Banana Record Compilations
ฝันเปียก
Sixmenonguard
ชั่วโมงนี้เพศศึกษา
Sead
ซื้อ
Walrus
ลึก (Live)
Mattnimare
เรื่องนิดเดียว(Original Version)
Rian Cheon Puu Mee Jit Sattha
คนบาป
Roses Fall