จำนวน 21 เพลง
You Are Here
aire
I'm sorry to say
Hope The Flowers
Felicity Is Out There
Inspirative
คล้าย Disappear
Sugar Analog
เวลาที่มี
Goose
เพลงส่วนตัว
Inspirative
จม
SAPAP SUPAP
Jungle Run
Kinetics
Blazing Sun (Demo)
Neuter Lover
ผู้แสวงหาการหลุดพ้น ย่อมไม่อาลัยในรัก
Celebities Owls
ระฆังลม
Inspirative
จินตะ (Jinta)
JINTA
Rainy Day
Jia Pa Bor Sue
Monday Monday
Wara-Youth
โลกสีเพี้ยน (Vague Screen)
Gardener Twins
Touch
Cascade
Sorrow
Cloud Behind
สมมติ
Mahnakorn
Parking Toys
Mrs.Linda
Broken Heart
Philosopher Brothers
สสาร (Matter)
FOLK WHITE