จำนวน 12 เพลง
ไม่ยอมให้หายไป (Still on my mind)
TwoMinds
Temporary Star
Youth Brush
เสียดาย
WHATFALSE
หากฉันรู้
PLASUI PLASUI
ฟ้าประหลาด
Television off
0.01 - Live
Varis
โอ นะ
TOFFE
ดอกไม้ไฟ
Mirrr
มีปัญหาปรึกษาดาว
Serious Bacon
สิ่งสุดท้าย (Live Session)
Somkiat
ดอกไม้พลาสติก (Demo)
ALINDA
รอ
mute.