จำนวน 21 เพลง
สูดลมหายใจ #LET GO
Gene Kasidit
กระดาษ
Solitude is Bliss
หา - Quest
Smallroom Compilations
passing (ผ่าน)
Dead Flowers
ล้ม (Fallin) - APRILLFUL
No More Belts Compilation
รู้ลุ (Tuesday)
Earth&Universe
ผลลัพธ์
Tete
เรื่องธรรมดา
Buddha Bless
เรื่องนิดเดียว(Original Version)
Rian Cheon Puu Mee Jit Sattha
Let It Go
Triggs & the Longest Day
Let It Run
Kingkong and the Chum
Blinded
Jenny & The Scallywags
สูญ
Greasy Cafe'
โลกระยำ
Apartment Khunpa
Waylanee
Napat Snidvongs
Turkish Ice
aire
รอผล...
Poomjit
ถ้าไม่คิดจะเริ่ม(แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำ)
Rocker Farm
บ้ากัน(RELIEF)
Somkiat
พักก่อน
30 APRIL
Letting Go (เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว)
Jelly Rocket
ยังไร้ความเคลื่อนไหว
เพลงของพวกเขาจะมาให้พวกคุณรับฟังได้ในเร็วๆ นี้