จำนวน 19 เพลง
มนุษย์ (Human)
Stay Go Day Day
แป๊ะอย่าร้อง
Silly Fools
อำนาจเจริญ(Powerful)
BOMB AT TRACK
เสื้อร้องไห้
Apartment Khunpa
The Rise
Nobuna
The Thing
Degaruda
ก่อนวันสุดท้าย
Barbies
แปลกแยก
ADNL (Adenalyne)
Yeah Yeah!
Cana
ร้อน
Abstraction XL
When The Sun Cry
Lecture Building
อึด...(Tolerate)
Lomosonic
หลังชนฝาหมาจนตรอก
Kluaythai
Reason of the Damned feat. Aey Ebola
8th Floor
Abuse The Youth - ELECTRICITY
dessin the world compilation
RR Feat.Flowcode
BlackSheepRR
กูไม่ชอบวะ By 23STREET
23STREET
ความกลัว ความกล้า เผชิญหน้าความตาย
In Vein
Time
BrandNew Sunset