จำนวน 15 เพลง
แม้เธอไม่อยู่
THE WHITEST CROW
ต่อไปนี้
kiankai lae waanit
เพลงที่อยู่ในมือถือที่หายไป
helpless
ขาดอะไร
FREEMAN
ฉันคิดถึงเธออีกแล้วและมากยิ่งขึ้นทุกข์ที
JAYJORD
SHE LOST IN MILKY WAY
Pumpkins At Alaska
Lost in Jane
Solitude Is Bliss
พื้นที่ว่าง
Inspirative
ลมที่ลา
YEW
หมด - Don't Look Back
Made in Chiang Mai Compilation
หมดคำถาม
TIK NOP
Missing (หาย)
Hope The Flowers
เบื้องล่างคือผืนดินที่แห้งผาก เบื้องบนคือก้อนเมฆที่ไม่อาจต้านแรงลม ฉันคิดถึงเธอ คนที่จากไป
SHOE CARE
เหนื่อยกับไลฟ์ที่เมืองกรุง(แค่อยากกลับไปท้องทุ่งมายโฮม)
Nick
ส่วนที่หายไป
Penguin Villa