จำนวน 21 เพลง
Bright Side - Commentary
Fungjai
มัฆวานรังสรรค์ - Commentary
Fungjai
มัฆวานรังสรรค์
electric.neon.lamp
โลกที่หมุนไป - Commentary
Fungjai
โลกที่หมุนไป
electric.neon.lamp
ฤดูกาลของฉัน - Commentary
Fungjai
ฤดูกาลของฉัน
electric.neon.lamp
Nightmare - Commentary
Fungjai
Nightmare
electric.neon.lamp
Life in Neon - Commentary
Fungjai
Life in Neon
electric.neon.lamp
Shut Down - Commentary
Fungjai
Shut Down
electric.neon.lamp
Finale' - Commentary
Fungjai
Finale'
electric.neon.lamp
พบ - Commentary
Fungjai
พบ
electric.neon.lamp
ภาวินี - Commentary
Fungjai
ภาวินี
electric.neon.lamp
สมุย - Commentary
Fungjai
สมุย
electric.neon.lamp