จำนวน 16 เพลง
Don't Tell Mom
Lord Liar Boots
18+
Chanudom
รักสนุก (NSA)
Gene Kasidit
คนบาป (Sinner)
Chanudom
ส่งสัญญาณ (Signaler)
Balla
ผีเสื้อ
JRYNT
Jungle
Mat Chi Maa
Just Give Your Love-in
Kitsch Cat Compilation
CHOCOLATE AND WHISKY
DOROTHY
Happy Like A Honeybee
Smallroom Compilations
We Need Love
Cyndi Seui
Beautiful Moment
DCNXTR
แสงสว่าง
Safeplanet
ขอร้อง
OverMe
ไทยบันเทิง
Geum-Da-Geum
อยากมีสามี
Kluay Klonghoykhong