จำนวน 8 เพลง
กึ่งหลับกึ่งตื่น
Inspirative
Wake In Peace
Goose
ระบายกับเสียงเพรียก
Solitude Is Bliss
พรหมโลกวิษัย (Brahma Brahma)
Chladni Chandi
มาร (Live)
JINTA
For Mom
Goose
Sleep Tight (03.00 A.M.)
Solitude Is Bliss
น้ำตาของไข่มุก
Rik Wachirapilun