จำนวน 18 เพลง
อำนาจเจริญ(Powerful)
BOMB AT TRACK
ประเทศกูมี
Rap Against Dictatorship
250 สอพลอ
Rap Against Dictatorship
Wonderland
LIBERATE THE PEOPLE
Capitalism
LIBERATE THE PEOPLE
พนาไรห์ม(Phana Rhyme)
River Rhyme
Destroy Babylon
Srirajah Rockers
ดื่ม (Bottoms Up)
Apartment Khunpa
Desktop Error - A wake up call for democracy(ตื่นเถิดชาวไทย)
dessin the world compilation
LEADER
DOGWHINE
Rich Man's War, Poor Man's Blood
Solitude Is Bliss
ย้ายรัง
Solitude Is Bliss
ตาชั่ง
JRYNT
เผด็จเกิร์ล (NO REASON)
Tattoo Colour
วังวน
The Commoner
บทเพลงของสามัญชน feat.Arm AMATA
The Commoner
พิษรัฐประหาร
Faiyen
เผด็จการ (Fish Stop)
The Bandit Boy