จำนวน 18 เพลง
Sunrise
Gym And Swim
Lagoon
THe
และเช้าวันหนึ่ง
This lost radio
Morning Day
Folk9
Your Smile ft.Rie Kubota
Kadee KhonKhong
Your Shining
Katuru
เสาอากาศ
M yoss
ปล่อยให้เวลา
This lost radio
Lucky Man (feat. DEPAPEPE)
Stamp
คนอบอุ่น
Superbaker
อากาศร้อนๆ
Tattoo Colour
Sunny Talk
Summer Dress
Go to the Sea
Acoustic Ballet
ตะวันเลียตูด
The Richman Toy
sunrise
RAFT
Dream day
CONJOIN
คุณพระอาทิตย์
VWW
ฝันกลางวัน
JRYNT