จำนวน 7 เพลง
สันติภาพ (Live)
BOMB AT TRACK
อำนาจเจริญ (Live)
BOMB AT TRACK
เดนมนุษย์ (Live)
BOMB AT TRACK
เสือกทำไม (Dajim Cover)
BOMB AT TRACK
คุก (Live)
BOMB AT TRACK
ฆาตรกรคีย์บอร์ด (Live)
BOMB AT TRACK
โจรในเครื่องแบบ (Live)
BOMB AT TRACK