จำนวน 17 เพลง
เริ่มใหม่
Ewery
ดอกไม้บาน
Moderndog
ทุกอย่างจะเป็นหมือนเดิม - Hush
Smallroom Compilations
Sunrise
Gym And Swim
เธอไม่เคยมาก่อน
Anything Else
ถึงวัน
Artist Focus
Rainbow
FINAL CHAPTER
ทางของเรา
Laughing Skull
ลอง (Unleashed)
GOREALLA
ก่อนวันสุดท้าย
Barbies
Do It (เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว)
Monkey Business
ความหมายใหม่
Postrait official
New beginnings
The Note
Brand New Me
Anti Pants
แสงใหม่
Paint The Mood
คือฉัน
DOROTHY
ค่อยๆเรียนรู้ผ่านกาลเวลา (walking street)
Free Fallin'