จำนวน 5 เพลง
ทำไมเรายังไม่วาร์ป
The Octopuss
ห้องกระจก
Safeplanet
เลือนลางและจางหาย (Moon)
23'O
ให้เธอได้ฟัง (Heavy Heart)
New Mandarin
ถาม (DAMSEL IN DISTRESS)
TELEx TELEXs