จำนวน 30 เพลง
Solar
Withyouathome
Sun is godless
Hope The Flowers
In the Universe
Basement Tape
Spaceboat
Pluto Planet
ปล่อย (Moon)
Kiss In Disco
ดวงดาวลอยคว้าง
Buddhist Holiday
เธอคือดาว - Andromeda
Smallroom Compilations
ฝุ่นผง
Goose
MOA192b
l _ / \ - l _ / \
Moon (จันทร์เอ๋ย)
the White Wedding Dress
The Moon
Sonnet and Alcohol
ดาวอังคารยังไม่ได้เขียนเนื้อ
Meawer
Gulf of the million stars
Phil_wc
3 dots
PC 0832676
ดวงอาทิตย์(Sol)
Napat Snidvongs
Moon (จันทร์เอ๋ย)
the White Wedding Dress
For you my sky
Hope The Flowers
Sun feat. Cho Lullaby
NAP A LEAN
เพื่อนพระจันทร์
SaoRamWong
จันทร์เจ้าเอ๋ย feat. Bee 15th Scenery
Kaotood
ดาว (Star)
Kiss In Disco
ตะวัน
Monsters Circus
กำลังใจจากดาว
NatSha
ห่างแสนไกล
Lost Flower
ดวงอาทิตย์(Sol)
Napat Snidvongs
Moonlight (feat. Atit Sornsongkram)
Napat Snidvongs
No One Can Hear Us In This Universe
Chapavich Temnitikul
เธอยังยืนดูดาวหรือเปล่า
Vinegar Syndrome
ดาวนำทาง
Moderndog
ดาวเหนือ
Laika