จำนวน 12 เพลง
In Time
Wave and So
Lover Boy ( Phum Viphurit Cover)
Max Jenmana
WALK
PLASUI PLASUI
Musubi 結び
33
Hello , Goodbye
VWW
ไม่อยากเสียใจ - Roser
TK Band
Sweet Hurricane
Phum Viphurit
D-OK
Summer Dress
as a friend
Fanfold paper
ภูเก็ต
palmlamer
ภาพทรงจำ | linger on...
Television off
On the Train
LANDOKMAI