จำนวน 18 เพลง
ยามวิกาล
GalaxyPM
เปลี่ยว
Kita Piranun
ปล่อยใจไปตามลม (Flow)
Pillowhouse
จะมีไหม (Someone) - Moon
No More Belts Compilation
รักแท้
Stay Alive
ลำพัง
Bangkok Mellow
รักไม่เข้าข้าง
The Dey
หว่าเว้
The Jukks
แม้ไม่มีใครซักคน
Cook Yourself
Someday
Introlight
Somebody (demo)
Cigarette Launcher
ซักคนซักคืน (Someone)
Last Minute
iLEAF - การพบกัน (Meeting)
iLEAF
ขอวอน 1 (TOGETHER I)
Somkiat
จินตนาการ | princess
Alot
หวัง (Hope)
Neuter Lover
นาน (Long-Standing Love) - Wanida Wimolwattanaphan
No More Belts Compilation
ใหม่ซ้ำเดิม
Solitude Is Bliss