จำนวน 10 เพลง
แรงบันดาลใจ
Johnnie Runner
บอก
Pla Nil Tem Baan
Do It (เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว)
Monkey Business
คิดไม่ออกให้ออกเดิน
Paint The Mood
ลอง
Penguin Villa
Unfound
Cigarette Launcher
ปลุก
Ornaree
การลาออกครั้งสุดท้าย
Pistols 99
โลกยังไม่แตก
Ten To Twelve
Your Shining
Katuru