จำนวน 19 เพลง
Summer Hibernation
Plastic Plastic
เหรียญสลึง
Proud
Sunrise
Gym And Swim
น่ารัก หน้าร้อน
Jungo The Voice
อากาศร้อนๆ
Tattoo Colour
early summer
RAFT
Hot! ร้อน!
Bear-Garden
Summer Tragedy
Four Pens
Sun (ดวงอาทิตย์)
Wave and So
Summer or Raining
PARIM
Walk On Fire
lightcraft
ไฟ (Daenerys)
Migrate to the Ocean
Little Cowboy -​ โลกร้อน คนก็ร้อน
Banana Record Compilations
เมืองร้อน(GODTHAM)- THE PRACH LEGKLA EXPERIENCE
LEGKLAA
ฤดูที่ร้อน
Supersub
โลกร้อน
Superbaker
Wanderrer Land
Solitude Is Bliss
ชายเหวี่ยงแห
Yena
เพียงฤดู
t047