จำนวน 20 เพลง
-30
X0809
High
Lukpeach
จางหายไป
Jelly Rocket
เอาเลย(Whatever)
BOWKYLION
ไม่มีสิ่งใดไม่ชัดเจน [Nothing is unclear]
Yanin
ล่อง
Sao Moonlight Gypsy
ไม่อยากตื่น (Do not disturb)
GLAM
l'ANIMAL GRAFFITI
Nymph Hutakom
End
Neuter Lover
Morning
Yellow Fang
Canada
Apple Girls Band
มายา (Maya)
Rasmee
Cleo
Stoondio
Signs and Notes
My Life As Ali Thomas
ฉันพอเข้าใจ
Yarinda & Friends
ละเมอ
Deun Chongmankhong
Fire - Pyra x Comet Records
Pyra
U&ME (Feat. Pink Vivid Dream)
Morg
ฉันเองช่างต้อยต่ำ
Bear-Garden
พอเสียที: Stand up please
Panda Records Compilation