WYNY
WYNY
2021 Lonely (1)
จำนวน 1 เพลง
คนเหงา (1)
WYNY
LABo
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
WYNY (วินนี่) / พงศพัศ ทินราช หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาหนุ่มคนนี้จากผลงานเดินแบบ , ถ่ายแบบโฆษณาต่างๆ มากมาย แต่ใน ขณะเดียวกัน เค้าก็ซุ่มทำเพลงของตัวเองในแบบที่เป็นการทดลองจากดนตรีหลายๆแบบเอามาผสมกันจนออกมาเป็น เพลง “คนเหงา” ในสไตล์ Neo-Soulและ ในวันนี้ WYNY ก็พร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนอีกด้านหนึ่งของเค้า กับการเป็นศิลปินเบอร์แรกจาก โปรเจค Hypothesis New Lab Test