World Nopparuj
World Nopparuj
2021 World Nopparuj
จำนวน 1 เพลง
ฝันไป
World Nopparuj
2021 World Nopparuj
จำนวน 1 เพลง
เศษ
World Nopparuj
2020 Stay Home (Demo)
จำนวน 1 เพลง
ยิ่งไกล...ยิ่งใกล้ (DEMO)
World Nopparuj
2018 World Nopparuj
จำนวน 3 เพลง
รอยยิ้มเธอยังอยู่
World Nopparuj
ซ่อน
World Nopparuj
แค่ได้ตื่นขึ้นมาเจอเธอ
World Nopparuj
อิสระ (Independent Artist)
สงขลา
ประวัติศิลปิน
เวิลด์ นพรุจ เป็น นักเล่าเรื่อง ผ่านเสียงดนตรีที่ใช้ ‘ความรู้สึก’ เป็นตัวนำในการร้องและแต่งเพลง ทุกบทเพลงจากปลายปากกาของเขามาจากเรื่องและเหตุการณ์จริงที่เขาพบเจอและ ‘รู้สึก’ กับมัน เวิลด์จึงเป็นนักร้องนักดนตรีอีกหนึ่งคนที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงได้อย่างลุ่มลึก มีมิติ มีชีวิต และลึกซึ้ง จนคนฟัง ‘รู้สึก’ ได้