VELS.
VELS.
2023 Dogtown (Single)
จำนวน 1 เพลง
Dogtown
VELS.
2023 Montra (Single)
จำนวน 1 เพลง
มนตรา
VELS.
2023 Shelter (Single)
จำนวน 1 เพลง
Shelter
VELS.
2023 hers (Single)
จำนวน 1 เพลง
hers
VELS.
2022 Deep In Mind (Single)
จำนวน 1 เพลง
Deep In Mind
VELS.
2022 Remain (Single)
จำนวน 1 เพลง
คิดอยู่ (Remain)
VELS.
2022 Last Song (Single)
จำนวน 1 เพลง
Last Song
VELS.
2022 Ashes (Single)
จำนวน 1 เพลง
ภูเขาไฟ
VELS.
2021 Passenger
จำนวน 1 เพลง
Passenger
VELS.
2021 VILEEVILLIVES
จำนวน 1 เพลง
VILEEVILLIVES (ปีศาจ)
VELS.
2019 Refraction
จำนวน 1 เพลง
Refraction
VELS.
2018 Humane
จำนวน 5 เพลง
พร่าง
VELS.
Dust
VELS.
ไม่ต่าง
VELS.
หนี
VELS.
Humane
VELS.
2018 Gleam
จำนวน 1 เพลง
พร่าง
VELS.
อิสระ (Independent Artist)
เชียงใหม่
ประวัติศิลปิน
VELS. ย่อมาจาก VILE EVIL LIVES พวกเราคือวงดนตรีที่ถ่ายทอดเรื่องราวความจริงที่มีอยู่ในสังคม จริงในที่นี้ อาจหมายถึงด้านมืดของคนที่คอยแฝงตัวอยู่ และรอวันที่จะแสดงออกมาให้เห็น เหมือนคำพูดที่ว่า ‘ทุกความดีก็มีความชั่ว ทุกความจริงก็มีคำโกหกอยู่’ ส่วนพาร์ทดนตรีของพวกเราจะมีความ Math Rock ผสม หลัก ๆ เราจะยืนพื้นด้วย Alternative Rock แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกของพวกเราแล้ว วง VELS. คือวงอัลเทอร์เนทีฟร็อคที่มีความอ่อนช้อยและมีก้าวร้าวอยู่ในตัวเพลงเดียวกัน เนื้อหาส่วนใหญ่พูดถึงด้านมืดของคน สังคม ความรัก ที่มักเจอในชีวิตปัจจุบัน เหมือนกับความซับซ้อนในจิตใจของคน